Registrácia

Ako spraviť obsah vo Worde | Jednoduchý návod

14. augusta 2020

Ako spraviť obsah vo Worde MS 2010

            V tomto článku si ukážeme, ako sa robí automaticky generovaný obsah vo worde. Obsah vo worde je potrebné vedieť vytvárať pre seminárne, bakalárske, diplomové, atestačné, dizertačné či rigorózne práce. Obsah si vieš spraviť aj manuálne, ako je to vidieť na obrázku nižšie. Zaberie Ti to veľa času, nemáš možnosť sa prekliknúť na daný nadpis a vyzerá to neprofesionálne. V diplomovej a bakalárskej práci by si si týmto obsahom len zbytočne zhoršil známku, a to asi nechceš 🙂 Nižšie si môžeš pozrieť, ako je vytvorenie automaticky generovaného obsahu v MS Word jednoduché.

Nesprávny manuálny obsah

3 kroky na automaticky generovaný obsah MS Word 2010

My si ukážeme, ako jednoducho vytvárať automaticky generovaný obsah v Microsoft Word 2010. Postup pre ostatné verzie Wordu je však rovnaký. Ja sám si pri písaní diplomových a bakalárskych prác automaticky generovaný obsah vytváram už napr. keď mám 4 nadpisy. Pomáha mi lepšie sa zorientovať v texte, ktorý mám už napísaný. Niektorí si však obsah vytvárajú až na konci, aby ho už nemuseli aktualizovať.

Automaticky generovaný obsah
Automaticky generovaný obsah

1. Označovanie nadpisov jednotlivých úrovní

Najskôr je potrebné si nastaviť všetky nadpisy v dokumente podľa toho či sa jedná o nadpisy 1. úrovne, nadpisy 2. úrovne alebo nadpisy 3. úrovne (viac úrovni sa štandardne nepoužíva). Úvod, Záver, Použitá literatúra a prípadné Prílohy, patria medzi nadpisy prvej úrovne. Nadpisy prvej úrovne sa najčastejšie píšu písmom Times New Roman, veľkosť 16, Bold (tučné písmo). Nadpisy druhej úrovne sa taktiež píšu s Times New Roman, veľkosť 14, Bold (tučné písmo). Nadpisy tretej úrovne Times New Roman, veľkosť 12, Bold (tučné písmo), prípadne Italic (šikmé písmo).

Nadpisy prvej úrovne sú napr.: Úvod, 1 Teoretické východiská riešenej problematiky doma i v zahraničí; 2 Cieľ práce; 3 Metódy a metodika práce, 4. Výsledky práce, 5. Dikusia, Záver, Použitá literatúra a Prílohy.
Nadpisy druhej úrovne sú napr.: 1.1 Charakteristika manažmentu; 1.2 Štýly vedenia ľudí…
Nadpisy tretej úrovne môžu vyzerať ako: 1.1.1 Súčasné trendy v manažmente; 1.2.1 Autoritatívny štýl vedenia

Jednoducho označte text, ktorý chcete použiť ako nadpis hore z lišty Domov vyberte Nadpis 1. Pre nadpisy 2. úrovne použijete Nadpis 2 a pod.

2. Vytvorenie automaticky generovaného obsahu

Vyberte na karte Referencie úplne naľavo „Obsah“, a následne „Automatická tabuľka 1“. Váš automaticky generovaný obsah je hotový.

3. Aktualizovať automaticky generovaný obsah

Záverečný tip už je len pre tých, ktorí budú potrebovať svoj obsah vo worde aktualizovať. Je možno trochu nevýhoda, že automaticky generovaný obsah sa sám nedokáže aktualizovať, preto je potrebné mu pomôcť. Vždy, keď meníte nadpisy, je potrebné aktualizovať Váš obsah na začiatku bakalárskej, diplomovej, seminárnej či inej práce, kde ste ho vygenerovali.

Aktualizácia obsahu vo worde sa robí podľa obrázku vyššie. Je potrebné kliknúť do vytvoreného obsahu a vybrať hore na karte Referencie „Aktualizovať tabuľku“. Následne v okne, ktoré Vám vyskočí, vyberte možnosť Aktualizovať celý obsah.

Automaticky generovaný obsah môžete nájsť aj na tomto odkaze.
Snáď Vám naše rady uľahčia písanie seminárnych prác, bakalárskych prác a diplomových prác. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Naši odborníci Vám radi pomôžu.

Späť k článkom