Registrácia
Bakalárska práca | Písanie bakalárskych prác

Bakalárska práca - písanie bakalárskych prác

Kvalitne a anonymne vypracovaná bakalárska práca

Písanie bakalárskych prác od profesionálov. Radi by ste vypracovali Vašu bakalársku prácu, ale zároveň viete, že by ste nemali dostatok času? Písanie bakalárok stojí viac času, ako sa na prvý pohľad zdá. Kvalitne napísaná bakalárska práca musí obsahovať viacero knižných zdrojov, ku ktorým nie každý má prístup. Vaša objednávka u nás je v úplnej anonymite. Vašu bakalársku tému u nás nevyhľadajú ani vyhľadávače a taktiež neuvádzate ani Vaše meno.

Ako si zadať objednávku na napísanie podkladov bakalárskej práce

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo priamo na tel. č.: 0949 507 265

Prečo si dať vypracovať bakalársku prácu?

Dôvody pre napísanie bakalárskej práce môžu byť rôzne. Mysleli ste si, že Vás bude škola baviť, ale máte toho už po pár rokoch dosť. Najradšej by ste skončili ihneď, ale nechcete, aby Vaša doterajšia snaha bola zbytočná. Začali ste pracovať alebo ste sa stali rodičmi a nemáte na Vašu bakalárku toľko času. Máte pocit, že jediné, čo Vám škola dá, je zopár písmen okolo mena.

Rozsah bakalárskej práce

Bakalárska práca má štandardný rozsah 30 normostrán. Rozdiel medzi normostranou a stranou je ten, že za stranu považujeme A4. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier. Je to z dôvodu, aby študenti nezneužívali rozsiahlejšie obrázky a grafy na doplnenie strán. Takmer každá vysoká škola požaduje, aby mala bakalárska práca rozsah 30 normostrán.

Úvod bakalárskej práce

Bakalárky by mali v úvode vysvetľovať problematiku, ktorej sa bude študent venovať. V tejto časti sa nepoužívajú literárne zdroje. Študent úvod vypracováva z vlastných myšlienok. Odporúča sa písať Úvod bakalárskej práce až po dokončení ostatných častí. Je to z dôvodu, že študent by mal v úvode vysvetliť, z koľkých kapitol sa bakalárska práca skladá a čomu sa venujú jednotlivé časti.

Jadro bakalárskej práce

Pod jadrom si predstavíme všetok text od úvodu po záver bakalárky. Väčšinou sa jadro skladá z piatich kapitol: teoretické východiská riešenej problematiky doma i v zahraničí, cieľ práce, metódy a metodika práce, výsledky práce a diskusia. Pred jadrom sa uvádza úvod a za jadrom nasleduje zhrnutie v podobe Záveru. Po závere sa uvádzajú zdroje použitej literatúry, teda všetky zdroje, z ktorých študent čerpal informácie svojej bakalárky. Niekedy bakalárske práce obsahujú aj prílohy, ktoré sa uvádzajú na konci dokumentu za použitou literatúrou.

Záver bakalárskej práce

Ako hrnutie najdôležitejších poznatkov slúži práve záver v bakalárskyc prácach. Študent v tejto časti nepoužíva žiadne zdroje, rovnako ako v úvode bakalárky. Je potrebné v tejto časti zhrnúť či sa podarilo splniť stanovený cieľ. V prípade, že bakalárska práca mala cieľ, ktorý študent nedokázal napr. kvôli COVID 19 splniť, je potrebné tento dôvod uviesť. Na záver sa v bakalárskych prácach uvádza pre koho je práca určená, aký je jej prínos. Niekedy sa môže študent zamerať na odporúčanie, ako by bolo možné poznatky jeho témy ďalej prehĺbiť nasledujúcimi výskumami.

Prečo bakalárska práca práve od nás?

Poskytujeme našim klientom úplnú anonymitu pri písaní bakalárskej práce. Ani my a ani nikto iný nebude poznať Vašu totožnosť. Zaručujeme originalitu bakalárskych prác, vypracovaných našimi skúsenými autormi. Každý autor, ktorý s nami spolupracuje má za sebou niekoľko desiatok až stoviek školských prác. Autora si vyberáte sami na základe cenových ponúk a hodnotení predošlých spokojných zákazníkov.

Ako si objednať bakalársku prácu?

Stačí vyplniť formulár na nezáväznú cenovú ponuku. Snažte sa uviesť všetko, čo by mala Vaša bakalárska práca obsahovať. Štruktúra bakalárskej práce je našim autorom dobre známa, je však potrebné uviesť napríklad zdroje, ktoré by ste chceli mať v práci zakomponované. Ostatné nechajte už na nás. Všetky potrebné informácie súvisiace s napísaním bakalárskej práce nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Cena bakalárskej práce

Cena za napísanie bakalárskej práce u nás sa pohybuje od 8,50€ / normostrana, pričom naši autori berú do úvahy čas strávený hľadaním správnej literatúry, náročnosť témy či horiaci termín dodania.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Práce na mieru, Miroslav

Zadajte si nezáväznú objednávku