Registrácia
Seminárna práca a semestrálna práca

Seminárna práca a semestrálna práca na mieru

Anonymné a kvalitné vypracovanie seminárnych a semestrálnych prác

Seminárna práca, tzv. seminárka alebo semestrálna práca predstavujú písomný prejav študenta na vybranú tému. Nemáte čas alebo potrebujete pomôcť? Písanie seminárnych a semestrálnych prác nechajte na našich odborníkov. Môžete nás kontaktovať na tel. č.: 0902 638 008, emailom: info@pracenamieru.sk alebo si jednoducho vyplňte našu nezáväznú objednávku.

Ako si zadať objednávku na napísanie podkladov seminárnej práce

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo priamo na tel. č.: 0902 638 008

Semestrálna a seminárna práca - hlavné rozdiely

Aký je rozdiel medzi seminárnou a semestrálnou prácou? Seminárna práca, tzv. seminárka má rozsah v priemere 4 – 6 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). V prepočte na A4 môžeme povedať, že seminárna práca má asi 3 plné A4 textu. Seminárne práce sa píšu nielen na vysokých, ale aj stredných školách. O seminárnej práci môžeme povedať, že predstavuje písomnú domácu úlohu. Za semester ich môže byť viac, ako jedna. Naproti tomu semestrálna práca, nazývaná ako „semestrálka“, má rozsah dlhší, ako 6 normostrán (cca 5 plných A4 textu). Priemerný rozsah semestrálnych prác je 10 normostrán (cca 8 plných A4 textu). Rozsah seminárnej a semestrálnej práce nezapočítava titulnú stranu, kde sa uvádza meno, predmet, učiteľ či názov seminárnej a semestrálnej práce. Nezapočítava sa sem ani použitá literatúra, ktorá sa počíta osobitne.

Ako sa píše seminárna a semestrálna práca?

Kým seminárne práce sú pomerne jednoduché a predstavujú akúsi domácu úlohu, semestrálne práce sú značne náročnejšie. Na ich vypracovanie je potrebné mať niekedy až 10 zdrojov. Knižný aj internetový zdroj majú rovnakú váhu (nie ako v bakalárskej alebo v diplomovej práci, kde je potrebné sa zamerať na knižné zdroje). Písanie seminárnych a semestrálnych prác Vám radi pomôžu zvládnuť naši odborníci z tímu Práce na mieru.

Ako má vyzerať seminárna práca?

Seminárna práca zvyčajne sa skladá z: titulného listu, úvod, jadro, záver, použitá literatúra. Do titulného listu uvádzate názov seminárnej práce, meno, priezvisko, dátum alebo ročník odovzdania, a niekedy aj predmet, z ktorého je seminárna práca zadaná.

Ako má vyzerať semestrálna práca?

Obsah semestrálnej práce by mal zahŕňať Titulný list, Úvod, Jadro, Záver a Použitú literatúru. Ako sa vytvára automaticky generovaný obsah si môžete prečítať v našom blogu, kde sme pre Vás pripravili jednoduchý návod. Titulný list obsahuje názov semestrálnej práce, meno, priezvisko, dátum odovzdania (niekedy tiež meno školiteľa a názov predmetu). Úvod obsahuje zdôvodnenie výberu témy, základné informácie o danej téme z praktického života, ako aj cieľ seminárnej alebo semestrálnej práce a štruktúru. Jadro práca je rozdelená na kapitoly a podkapitoly, pričom každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený iným typom písma Záver predstavuje sumár najdôležitejších informácií, zistení, prípadne odporúčaní v rámci seminárnej a semestrálnej práce. Zoznam použitej literatúry by mal byť vždy usporiadaný v abecednom poradí. Niekedy sa môže rozdeliť na internetové a knižné zdroje, prípadne môže byť delenie literatúry ešte hlbšie (odborné články, zborníky a pod.). Prílohy sa v 95% prípadoch seminárnych prác nepíšu. Pri semestrálnych prácach sú však celkom časté. Do príloh patria napr. rozsiahle obrázky s rozsahom nad polovicu A4.

Ako si objednať seminárnu a semestrálnu prácu

Chceme docieliť Vašu maximálnu spokojnosť, preto od Vás budeme potrebovať:

1.
názov seminárnej alebo semestrálnej práce

2.
zameranie seminárnej či semestrálnej práce (ekonomika, právo, sociálna práca...)

3.
formálnu stránku, aby sme Vám seminárnu a semestrálnu prácu vypracovali na mieru bez nutnosti formálnych úprav

4.
použitú literatúru (v opačnom prípade bude použitá literatúra, ktorú uzná autor za vhodnú)

5.
inštrukcie k parafrázovaniu a citáciám

Cena seminárnych a semestrálnych prác

Cena za písanie seminárnych prác sa pohybuje od 6,50€ / normostrana a u semestrálnych prác je cena od 7,50€ / normostrana.
Seminárna alebo semestrálna práca bude vypracovaná presne na základe Vášho zadania.

Spolupráca pri vypracovaní seminárnych prác prebieha anonymne prostredníctvom nášho interného chatu, kde je možné spresniť svoje požiadavky nášmu autorovi.

Zadajte si nezáväznú objednávku