Registrácia

Písanie diplomoviek na mieru

14. júla 2020

Písanie diplomoviek rýchlo a kvalitne

            Písanie diplomoviek nie je jednoduchou záležitosťou. Napriek tomu, že sme si to všetci vyskúšali v bakalárskom ročníku, je náročné si spomenúť, ako sme to vtedy dokázali. Ako všetko iné, je rovnako možné sa naučiť ako písať diplomové práce. Tento článok sa však nebude týkať môjho príbehu, ako som napísal cez 300 diplomových prác. Je pre Teba, aby si sa mohol poučiť z mojich skúseností a zistil, ako napísať diplomovú prácu kvalitne či rýchlo. Viem, že študenti sú rôzni. Niektorí píšu radi kvalitné práce a prechádzajú na „Áčka“, a potom sú tu tí, ktorí hľadajú kompromis. Nechcú vynechať akciu na „intráku“, a zároveň chcú dokončiť školu. V tomto článku sa teda pozrieme najprv na to, ako najrýchlejšie napísať diplomovú prácu. Následne Ti ukážem, ako napísať kvalitnú diplomovú prácu.

Ako najrýchlejšie napísať diplomovú prácu?

            Najjednoduchším spôsobom je podľa mňa forma parafrázovania. Takmer každú diplomovú prácu si dokážeš pozrieť na centrálnom registri záverečných prác – www.crzp.sk. Sem sa ukladajú všetky bakalárske, diplomové či rigorózne práce. Nie ku všetkým je vždy voľný prístup, ako môžeš vidieť dolu na obrázku. Žltým sú označené záverečné práce, ku ktorým sa môžeš dostať len fyzicky, v knižnici danej školy. Pri zelenom označení máš však voľný prístup a môžeš sa pustiť smelo do parafrázovania.

Zlatý tip – pri parafrázovaní iných prác si dávaj pozor na zhodu. Potrebné je vždy vymyslieť taký slovosled, prípadne zvoliť také synonymá, ktoré zabezpečia rozdielnosť aspoň na oko. Vyhnete sa tým ošemetným komplikáciám, ktoré znášajú niektorí naši politici.

Centrálny register záverečných prác
Centrálny register záverečných prác – www.crzp.sk

Ako najkvalitnejšie napísať diplomovú prácu?

            Nepozdáva sa Ti najrýchlejšia forma na písanie diplomovej práce? Mám tu niekoľko rád pre napísanie kvalitnej diplomovej práce, ktorú Ti budú závidieť všetci spolužiaci. Diplomová práca sa skladá najčastejšie z teoretickej a praktickej časti, preto sa im budem venovať osobitne.

            Pre kvalitné vypracovanie teoretickej časti diplomovej práce odporúčam používať:
knižné zdroje – návšteva knižnice, necháš tam pár centov za to, aby si si mohol zopár kníh požičať, ktoré Ti pomôžu pri písaní. Pre diplomovú prácu o rozsahu 60 normostrán Ti bude postačovať použiť 30 knižných zdrojov, teda z každej publikácie približne trištvrte strany,
internetové zdroje – najkvalitnejšie zdroje na internete nájdeš na stránkach ako https://scholar.google.com alebo www.researchgate.com. Kým na Google scholar nájdeš rôzne pdf súbory, knihy a podobne, v rámci Research gate sa pomôcť vyhľadávaním tvojej témy diplomovej práce na Google, avšak snaž sa vyhnúť stránkam, ako www.aktuality.sk, www.referaty.sk, www.wikipedia.com a podobne.

            Pre maximálnu kvalitu teoretickej časti diplomovej práce používať minimálne 3-4 parafrázy alebo citácie na každej strane. Najlepšie je, ak nedávaš príliš dlhé odseky od jedného autora, ktoré zaberajú napr. trištvrte strany a viac. V takomto prípade Ti odporúčam vložiť zopár riadkov vlastného textu a ďalej pokračovať v parafráze danej publikácie.

Príklad kvalitného parafrázovania

Nesprávne

            Bez podpory zo strany štátu sa malé a stredné podniky len ťažko vysporiadavajú s konkurencieschopnosťou veľkých spoločností. V porovnaní s veľkými spoločnosťami majú vyššie náklady, nakoľko im dodávatelia neponúkajú také veľké zľavy, ako väčším korporáciám. Ich možnosti v diverzifikácii produktového portfólia ako aj rizika, je značne nižšia. Majú nižší inovačný potenciál, majú tiež horší prístup k informáciám na trhu, a tiež horšie podmienky pre tvorbu stratégie a dosahovaní marketingových a podnikových cieľov. Malé a stredné podniky majú pri rokovaniach s veľkými korporáciami značne nižšiu vyjednávaciu silu, pričom majú menšie vedomosti, skúsenosti, zručnosti, pričom často sa stretávame v praxi s nízkou finančnou gramotnosťou takých podnikateľov. Existujú tiež väčšie predpoklady na nedostatky v plnení daňových a odvodových povinností, tiež majú nedostatky v účtovníctve, ako aj riadení ľudských zdrojov. (Fabová, 2011)

Správne

            Bez podpory zo strany štátu sa malé a stredné podniky len ťažko vysporiadavajú s konkurencieschopnosťou veľkých spoločností. V porovnaní s veľkými spoločnosťami majú vyššie náklady, nakoľko im dodávatelia neponúkajú také veľké zľavy, ako väčším korporáciám. Ich možnosti v diverzifikácii produktového portfólia ako aj rizika, je značne nižšia. Majú nižší inovačný potenciál, majú tiež horší prístup k informáciám na trhu, a tiež horšie podmienky pre tvorbu stratégie a dosahovaní marketingových a podnikových cieľov. (Fabová, 2011)
Môžeme povedať, že v súčasnom svete sú malé a stredné podniky ohrozené veľkými nadnárodnými korporáciami, ktoré majú možnosť nakupovať pri nižších cenách, než malí a strední podnikatelia.
Malé a stredné podniky majú pri rokovaniach s veľkými korporáciami značne nižšiu vyjednávaciu silu, pričom… (Fabová, 2011)

Zlatý tip – ak máš dva dlhé odseky od dvoch rôznych autorov, porozmýšľaj či nemôžeš dať kúsok z jedného, kúsok z druhého a znovu zopakovať prvého, a následne druhého autora. Odseky nebudú mať teda dve parafrázy od autora A a autora B, ale vlastne vytvoríš z nich 4 parafrázy ABAB.

Použitá literatúra, resp. ktoré zdroje je najlepšie používať?

            Vo všeobecnosti platí, že knižný zdroj je oveľa hodnotnejší, než internetový. Prečo je to tak? Z psychologického hľadiska si dovolím tvrdiť, že školitelia majú pocit, že si na ich získanie vynaložil oveľa väčšie úsilie, než na získanie informácie z internetu. V očiach školiteľa si sa teda viac snažil, čo ocení lepšou známkou. Ak si chceš zjednodušiť prácu a používať knižné zdroje z pohodlia domova, choď na https://scholar.google.com/, kde sa snaž nájsť vhodnú literatúru pre Tvoju tému. Mnohí ľudia neradi čítajú, preto prinášam grafické zobrazenie, aby bolo jasné, ktorá použitá literatúra sa cení u školiteľov najviac. Graf poukazuje na váhu jednotlivých zdrojov na škále od 0 do 10.

Zdroje diplomovej práce
Hodnota použitých zdrojov v diplomovej práci

            V prípade, že nechceš záporné body za použitú literatúru, vyvaruj sa stránkam ako sú www.referaty.sk, prípadne www.wikipedia.org. Ak by si chcel z týchto zdrojov niečo predsa len použiť, musel by si si trochu dopomôcť uvedením inej literatúry, ktorá je akceptovateľná na akademickej pôde.

Zlatý tip – ak chceš vyťažiť zo zdrojov maximálny počet bodov, snaž sa nájsť publikáciu, ktorú napísal Tvoj školiteľ, Tvoj oponent, prípadne iný učiteľ zo školy. Nielenže im rozžiariš očká, ale zároveň Tvoje bodové hodnotenie za použitú literatúru rapídne vystrelí na maximálny počet bodov (teda za predpokladu, že nepoužiješ v celej diplomovej práci aspoň 30 knižných publikácií).

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnia tvoju diplomovú prácu

            Na záver by som Ti rád ponúkol niekoľko rád, ktoré Ti písanie diplomovej práce dokážu značne zjednodušiť. Osobne som si počas 4 rokoch písania diplomoviek uvedomil, že najdôležitejšími faktormi sú tieto body:

  • čas výberu témy – keď vieš, kedy sa otvorí AIS alebo aký školský program používate u Vás, buď na 100% pripravený. Osobne som to zažil 2x pri bakalárskej aj diplomovej práci, že najlepšie témy boli preč do asi 10 minút od spustenia výberu záverečných prác! Radšej si trikrát skontroluj svoje internetové pripojenie, aby si sa dostal k tému, ktorá bude aspoň trochu použiteľná,
  • viacero alternatív – určite sa nespoliehaj na to, že si vyberieš jednu tému, spustí sa výber tém a ty sa dostaneš k tej svojej. Táto najčastejšia chyba začiatočníka Ťa vyjde veľmi draho. Na papieri si vopred priprav aspoň 5 tém, ktoré by si rád získal a na tie sa zameraj. Ak sa nejaká téma zdá tebe ľahká, ver mi, že si na ňu brúsi zuby ďalších 50 tvojich spolužiakov,
  • samotná téma – téma diplomovej práce je samozrejme dôležitá, avšak nie tak, ako si študenti myslia. Ak máš možnosť, sprav si vždy vopred prehľad o téme, o ktorú máš záujem, aby si neostal zaskočený, keď k nej nebudeš vedieť dohľadať potrebné zdroje,
  • výber školiteľa – znie to zvláštne, no je to Tvoj „chlebodarca“. Diplomová práca u jedného školiteľa môže mať A u iného FX. Subjektívny názor je to jediné, na čom je postavené známkovanie diplomovej práce. Najlepšie je budovať si dobré vzťahy s učiteľmi už počas štúdia. Ak si na diplomovú prácu vyberieš školiteľa, ktorý Ťa má rád, máš vyhraté.

Zlatý tip – pre tých, ktorí sa dostali až na záver, zopakujem najcennejšiu radu. „Nesnaž sa vyberať diplomovú prácu podľa témy, ale podľa školiteľa.“

Krátke príbehy o školiteľoch zo života

            Osobne som si to vyskúšal už veľakrát, že ak je školiteľ čudák (niekedy je vhodný aj expresívnejší výraz), dokáže Ti dať prerobiť celú diplomovú prácu aj napriek tomu, že u iného školiteľa by si dostal Áčko. Niektorí školitelia sa radi hrajú so slovíčkami, a to najmä tí, ktorí majú viac písmeniek pred menom a za menom, než v samotnom mene. Raz som pri písaní diplomovej práce sa stretol s tým, že sa školiteľovi nepáčil pojem „pracovník“, ale musel som používať pojem „zamestnanec“. Takže miesto plného využitia krásnej slovenskej lexiky, som bol nútený všade používať „zamestnanec“, „zamestnanci“, čo pri téme zameranej na školenie zamestnancov je veľká radosť. Ďalším príkladom bola školiteľka, ktorá chcela všade vidieť „študent“, a nie „žiak“.

            Za mňa osobne je teda kľúčovým faktorom výber školiteľa, a nie výber témy. Dobrý školiteľ pri zlej téme diplomovej práce Ti dokáže dať také rady a materiál, že nepotrebuješ nič hľadať. Často stačí materiál iba správne použiť a diplomovú prácu máš hotovú raz dva.

Písanie diplomoviek - kľúčový faktor
Písanie diplomoviek – výber školiteľa

Ak máš nejaké ďalšie otázky, neváhaj ma kontaktovať na info@pracenamieru.sk.

Späť k článkom