Registrácia

Študovať ekonómiu na verejnej alebo súkromnej vysokej škole?

21. novembra 2016

Pri výbere vysokej školy by mal každý uchádzač vedieť nie len odbor, ktorý by chcel študovať, ale aj rozdiely medzi vyučovaním na verejnej a súkromnej vysokej škole. Veľa ľudí sa pohráva s myšlienkou typu, prečo by som mal niekomu platiť za to, že študujem, keď to môžem mať úplne zadarmo? Bude kvalita vyučovania na súkromnej škole vyššia a pomôže mi to sa ľahšie zamestnať? Je pravda, že na súkromných školách učitelia nenechajú študentov prejsť, aby opravnými termínmi skúšok vybrali pre školu ďalšie finančné prostriedky?

V najbližších riadkoch nájdeme odpoveď na naše tri otázky, ako aj porovnanie cien školného na rok 2016/17 troch vybraných súkromných vysokých škôl.

Aká je skutočná úroveň verejných vysokých škôl?

 Často si ľudia myslia, že vyššia cena sa rovná vyššej kvalite, ale je to naozaj tak? Podľa môjho názoru nie je to výška školného, čo určuje kvalitu školy. Kvalita školy sa odvíja od prístupu učiteľov, mena školy, spôsobov výučby a školských pomôcok, ktoré sú k dispozícii.

Ja osobne som študoval na verejnej vysokej škole – Ekonomickej univerzite v Bratislave (EUBA), s ktorou mám dobrú skúsenosť. Prístup učiteľov bol veľmi rozdielny. Predpokladal by som, že slabšie platení učitelia sa budú k výučbe aj menej zodpovedne stavať. Nie je to však pravda. Veľa učiteľov na tejto škole boli bývalí manažéri veľkých firiem, ktorí chceli predať svoje skúsenosti z praxe ďalej. Nebol to plat, čo ich motivovalo, ale ich presvedčenie. Školské pomôcky a metódy výučby síce neboli najmodernejšie, avšak dostatočné na to, aby poskytli študentom praktické informácie. Na viacerých predmetoch nám prednášali párkrát za semester aj ľudia z praxe, ako napríklad riaditeľ Datamolino, oblastný manažér Coca Coly a iní. Po dokončení školy som mal otvorené dvere do veľkých firiem ako IBM, Johnson Controls, Swiss Re, Deloitte či iných účtovných firiem. So zamestnaním nebol problém. Čo sa týka otázky, či na súkromných školách nechávajú učitelia študentov naschvál opakovať, nie je to problém iba súkromných škôl. V prvom ročníku nám na jednom predmete otvorene pán inžinier oznámil, že má nariadený maximálny počet študentov, ktorých môže nechať prejsť. Nenechajte sa tým milí študenti zastrašiť. Kto sa poctivo zabáva na lámaviciach a občas sa pozrie aj do „výcucov“, nemá s vysokou školou žiadny problém. 🙂

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je škola s dlhoročnou tradíciou. Je to verejná vysoká škola, ktorá podľa viacerých názorov je o niečo ľahšia, ako Ekonomická univerzita v Bratislave. Mal som možnosť sa spýtať na názor pár spolužiakov, ktorí vyštudovali prvý stupeň na UK. Na porovnanie týchto dvoch škôl bolo podľa ich slov na UK menej učenia a viac voľného času. Ani jedna zo spomínaných škôl nemá najmodernejšie vybavenie, ani prelomové techniky výučby, avšak potrebné otázky v oblasti ekonómie vedia dobre objasniť. Študentom dávajú pocit praktického využitia nadobudnutých vedomostí aj tým, že poukazujú na terajších riaditeľov firiem, ktorí sú ich bývalými študentmi. Nakoľko aj UK má na Slovensku dobré meno, nie je to až taký rozdiel pri výbere spomedzi týchto škôl.

Sú rozdiely kvality aj medzi samotnými súkromnými školami?

  Áno. Počet súkromných škôl na Slovensku stále rastie. Nie však v každej z týchto škôl sa kvalita rovná cene. Študenti by si mali vybrať či ich cieľom je získať na škole praktické vedomosti alebo si vystačia s písmenkami navyše.

 Vybrali sme na porovnanie dve školy pričom prvá analyzovaná je Paneurópska škola. Ide o prestížnu školu, ktorá je skutočne na vysokej úrovni. Nielenže poskytuje žiakom nové metódy výučby, príjemné interiérové prostredie, ale poskytuje aj praktické skúsenosti pri vypracovávaní rôznych prípadových štúdií. Výška školného na tento rok je 1890€ / ročne. Študenti z Paneurópskej vysokej školy nemajú zvyčajne problém sa zamestnať. Podľa môjho názoru sa jedná o školu, kde sa cena naozaj rovná kvalite.

Na porovnanie sme druhú školu vybrali Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy (VSEMVS), ktorej školné na rok za pohybuje v rozmedzí od 1100 do 1400€ / ročne. Podľa viacerých študentov, ktorí mi povedali svoj názor na úroveň kvality školy, by som rád povedal, že v tomto prípade sa cena nerovná kvalite. Školu by som odporúčal študentom, ktorí by radi nadobudli titul bez väčšieho úsilia. Vyučujúci majú benevolentnejší prístup, ako napr. na verejnej škole Ekonomickej univerzity v Bratislave. VSEMVS je škola najmä pre tých, ktorí sa chcú zamestnať v štátnej správe.

Moja malá rada na záver nášho porovnania. Je jedno, pre ktorú školu sa rozhodnete. Popri škole sa snažte nájsť si brigádu, ktorá bude prínosná pre Vaše budúce povolanie. Pri kombinácii s jazykovými kurzami Vám zaručujem, že po škole na úrad práce sedieť nepôjdete!

Kto by sa rozhodol podnikať, určite by si mal dať záležať na dobrých vzťahoch so spolužiakmi. Nikdy neviete, kto z nich bude raz Váš dodávateľ, partner, či zákazník 🙂

ilustračný obrázok zdroj:

http://strategie.hnonline.sk

Späť k článkom