Registrácia

Vzor seminárnej práce

8. októbra 2017

Vzor seminárnej práce

          Každá škola využíva vlastné interné smernice písania záverečných prác, ktoré je potrebné dodržiavať napr. citácie, rozsah, pomer teoretickej a praktickej časti. Pri seminárnych a semestrálnych prácach neexistuje žiadny všeobecný vzor seminárnej práce. Nielen každá škola a každý predmet, ale ešte aj každý učiteľ má vlastnú predstavu o podobe seminárnej práce. V závere tohto článku nájdete odkaz na moju seminárnu prácu, ktorú som písal minulý rok. Možno niektorým z vás poslúži ako vzor seminárnej práce.

Štruktúra seminárnej práce

          Seminárna práca, aj keď nemá striktne stanovenú štruktúru, zväčša sa skladá z úvodných strán, kde je názov školy, názov predmetu, názov seminárnej práce, meno a dátum. Na druhej strane seminárnej práce sa zvyčajne nachádza obsah, čo však tiež nie je podmienka. Seminárna práca má zväčša rozsah najviac 10 strán, preto nie každý učiteľ vyžaduje aj obsah. Tretia strana (zvyčajne ¾ strany) môže obsahovať „Úvod“, kde sa autor snaží priblížiť čitateľom tému a uvádza ich do problematiky. Tiež to nie je podmienkou a môže seminárna práca začínať hneď rozoberaním témy. Seminárne práce sa zvyčajne nedelia na úvod, jadro a záver. Zvyčajne ide o jednoliaty výklad témy. V záverečných stranách sa uvádzajú zdroje, ktoré sa môžu deliť na knižné a internetové.

Citovanie seminárnej práce

          Citácie v seminárnych prácach bývajú väčšinou jednoduchšie, ako pri záverečných prácach. Pri menej náročných učiteľoch sa uvádzajú zdroje až na konci seminárnej práce, pri najnáročnejších sa citujú seminárne práce rovnako, ako záverečné práce. Je potrebné v zdrojoch vypísať všetku použitú knižnú literatúru, ako aj internetové zdroje, pretože mnoho učiteľov si na kontrole potrpí.

Zdroje seminárnej práce

         Vo všeobecnosti sa na vysokých školách neuznávajú zdroje, ako je www.wikipedia.org, či www.nechodimnaprednasky.sk, www.referaty.sk a podobné. Tiež je potrebné pozerať na dátum, kedy bol zdroj zverejnený. Nepísané pravidlo je, že zdroj by určite nemal byť starší, ako 5 rokov. Čím viac aktuálnych a relevantných zdrojov, tým máte väčšiu šancu dostať plný počet.

Ako som spomínal v úvode, prikladám link – vzor seminárnej práce:

https://www.sendspace.com/file/pu362f

Späť k článkom